RDJ的🥕

底线RDJ

岂曰无衣?与子同袍。
王于兴师,修我戈矛。与子同仇。
岂曰无衣?与子同泽。
王于兴师,修我矛戟。与子偕作。
岂曰无衣?与子同裳。
王于兴师,修我甲兵。与子偕行。
——《诗经·秦风·无衣》 ​​​

评论(6)

热度(45)